star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Trường Khoa học Máy tính

Văn phòng

03 Quang Trung, Đà Nẵng

Số Điện thoại

(0236)3.827111 - 3.650403

Hotline

0905155544 - 0905512643

Email

scs@duytan.edu.vn

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!