star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng thí nghiệm & Xưởng


Xưởng phim hiện đại

26/01/2021

Với quy trình vừa làm vừa nghiên cứu, xưởng phim Én Bạc đã từng bước đi lên chuyên nghiệp và định hướng được giá trị cốt lõi của mình với sứ mệnh: "Chuyên nghiệp hóa từ con người đến quy trình sản xuất". Xưởng...

Xem thêm

Studio Sản xuất phim mang tên Silver Swallow

17/06/2021

ĐH Duy Tân có nguyên một Studio Sản xuất phim mang tên Silver Swallow. Được đầu tư để sử dụng các phần mềm tiên tiến nhất hiện nay như Pro Tools, 3DS Max, 3D Maya, Zbrush,… Silver Swallow Studio đã cho...

Xem thêm