star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giải thưởng, Năng lực Nghiên cứu


 • Danh hiệu Sao Khuê 2020 ( Năm: 2020 )
  Sản phẩm Tiêu biểu của ngành phần mềm năm 2020
  Tác giả Giải thưởng: Lê Văn Chung ,
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho công trình khoa học được đăng trên tạp chí ISI ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: VÕ NHÂN VĂN ,
 • Grant from The Thailand Research Fund (International Research Network - IRN) ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: VÕ NHÂN VĂN ,
 • Women Researcher Award-2020” at 2 nd International Research Awards on Science, Health and Engineering 2020, SHEN, International Research Awards. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: Pandey Manjusha ,
 • Outstanding Researcher Award-2020” from VDGOOD Professional Association, India. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: Pandey Manjusha ,
 • “Best Researcher Award-2020” at 2 nd International Research Awards on Science, Health and Engineering 2020, SHEN, International Research Awards. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: Swarup Siddharth ,
 • “Young Scientist Award-2020” from VDGOOD Professional Association, India. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: Swarup Siddharth ,
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho công trình khoa học được đăng trên tạp chí ISI ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: NGUYỄN GIA NHƯ ,
 • Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tặng do đã có đóng góp tích cực cho các hoạt động của HH ATTT Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2019 ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: NGUYỄN KIM TUẤN ,
 • Research Award by Duy Tan University- Year 2019. ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: NAYYAR ANAND ,
 • 2. Top 2% Scientist by PLOS ONE and STANFORD University, 2019 (Career Single Year Category)- Artificial Intelligence, Networking and Telecommunications and Information and Communication Technologies ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: NAYYAR ANAND ,
 • Giải nhất về nghiên cứu khoa học trong cán bộ quản lý ( Năm: 2018 )
  Tác giả Giải thưởng: NGUYỄN GIA NHƯ ,
 • Grant from Malardelen University for a visiting Ph.D. ( Năm: 2018 )
  Tác giả Giải thưởng: VÕ NHÂN VĂN ,
 • Grant from The Thailand Research Fund + Thai Network Information Center Foundation ( Năm: 2018 )
  Tác giả Giải thưởng: VÕ NHÂN VĂN ,
 • Giải Bạc ICT Aseab Awards ( Năm: 2018 )
  Giải Bạc ICT Aseab Awards do Indonesia tổ chức tại Hội nghị Bộ trưởng các nước Đông Nam Á
  Tác giả Giải thưởng: Lê Văn Chung ,
 • Danh hiệu Sao Khuê 2018 ( Năm: 2018 )
  Sản phẩm Tiêu biểu của ngành phần mềm 2018
  Tác giả Giải thưởng: Lê Văn Chung ,
 • Nhân Tài Đất Việt ( Năm: 2017 )
  Giải Nhất Nhân Tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam và Báo Dân Trí tổ chức
  Tác giả Giải thưởng: Lê Văn Chung ,
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho công trình khoa học được đăng trên tạp chí ISI ( Năm: 2017 )
  Tác giả Giải thưởng: NGUYỄN GIA NHƯ ,
 • Grant from KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries' Personnel, Khon Kaen University + Interdisciplinary Grant (CSKKU2560) from the Department of Computer Science, Khon Kaen University ( Năm: 2017 )
  Tác giả Giải thưởng: VÕ NHÂN VĂN ,
 • Grant from Research Industry ( Năm: 2017 )
  Tác giả Giải thưởng: VÕ NHÂN VĂN ,