star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giải thưởng, Năng lực Nghiên cứu


 • Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Best Teacher Award 2021 by Society for Learning Technologies, Recognized by Government of Andhra Pradesh, India. ( Năm: 2021 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,
 • Distinguished Scientist Award 2021 by Social Science Research Network (SSRN), ELSEVIER. ( Năm: 2021 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,
 • Outstanding Scientist Award 2021 by VDGOOD, India ( Năm: 2021 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,
 • Vivekananda Prize 2021 by Institute of Researchers, India ( Năm: 2021 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,
 • Distinguished Scientist Award- Computer Science by VDGOOD Professional Association under International Scientist Awards on Engineering, Science and Medicine- Year 2020. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,
 • International Researcher of the Year 2020- Computer Science by ICCIC 2020 Conference. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,
 • Outstanding Teacher of Indian Origin working in Foreign University 2020 by MTC Global, under MTC Global Award for Excellence, 2020. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,
 • 26. Top 2% Scientist by PLOS ONE and STANFORD University, 2019, 2020 (Career Single Year)- Artificial Intelligence, Networking and Telecommunications and Information and Communication Technologies. (Rank: 40846-2020 ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,
 • Danh hiệu Sao Khuê 2020 ( Năm: 2020 )
  Sản phẩm Tiêu biểu của ngành phần mềm năm 2020
  Tác giả Giải thưởng: Lê Văn Chung ,
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho công trình khoa học được đăng trên tạp chí ISI ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: VÕ NHÂN VĂN ,
 • Grant from The Thailand Research Fund (International Research Network - IRN) ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: VÕ NHÂN VĂN ,
 • Women Researcher Award-2020” at 2 nd International Research Awards on Science, Health and Engineering 2020, SHEN, International Research Awards. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: Pandey Manjusha ,
 • Outstanding Researcher Award-2020” from VDGOOD Professional Association, India. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: Pandey Manjusha ,
 • “Best Researcher Award-2020” at 2 nd International Research Awards on Science, Health and Engineering 2020, SHEN, International Research Awards. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: Swarup Siddharth ,
 • “Young Scientist Award-2020” from VDGOOD Professional Association, India. ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: Swarup Siddharth ,
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho công trình khoa học được đăng trên tạp chí ISI ( Năm: 2020 )
  Tác giả Giải thưởng: NGUYỄN GIA NHƯ ,
 • Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tặng do đã có đóng góp tích cực cho các hoạt động của HH ATTT Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2019 ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: NGUYỄN KIM TUẤN ,
 • Research Award by Duy Tan University- Year 2019. ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,
 • Top 2% Scientist by PLOS ONE and STANFORD University, 2019 (Career Single Year Category)- Artificial Intelligence, Networking and Telecommunications and Information and Communication Technologies ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,
 • Outstanding Researcher Award (Computer Science and Engineering)2019- Advanced Research by GOREA, India. ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: ANAND NAYYAR ,