star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tin tức Nội bộ


Thông báo tuyển dụng Giảng viên


Trường Đại học Duy Tân cần tuyển nhân sự ở nhiều vị trí Giảng dạy.

Xem thêm

Thông báo sinh viên đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm LTC


Trung tâm LTC sẽ tổ chức các lớp học tiếng Nhật cho các bạn sinh viên đăng ký chương trình Việt Nhật (JV) trong khuôn khổ chương trình ký giữa JOOSS và DTU, thời gian bắt đầu học tiếng Nhật chậm nhất là vào cuối tháng 9.2019.

Xem thêm