star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tin tức Nội bộ


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ, Ngành Khoa học Máy tính


Nghiên cứu một số kỹ thuật xử lý đối tượng 3D, ứng dụng mô phòng thực tế ảo trong y học

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng Giảng viên


Trường Đại học Duy Tân cần tuyển nhân sự ở nhiều vị trí Giảng dạy.

Xem thêm

Thông báo sinh viên đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm LTC


Trung tâm LTC sẽ tổ chức các lớp học tiếng Nhật cho các bạn sinh viên đăng ký chương trình Việt Nhật (JV) trong khuôn khổ chương trình ký giữa JOOSS và DTU, thời gian bắt đầu học tiếng Nhật chậm nhất là vào cuối tháng 9.2019.

Xem thêm

Chuỗi Workshop chào đón Tân Sinh viên K27 của Trường Khoa học Máy tính


Nhằm giúp Tân sinh viên Khóa K27 hiểu rõ hơn về ngành học và có những định hướng về nghề nghiệp phù hợp với tương lai, Trường Khoa học Máy tính - Đại học Duy Tân đã tổ chức chuỗi Workshop với nhiều chủ đề ý nghĩa và hấp dẫn. Sáng ngày 17/9/2021, buổi Workshop đầu tiên có chủ đề “Your Future with AI & IoT” đã diễn ra với sự tham gia của các diễn giả...

Xem thêm