star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sự kiện


Workshop định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Kỹ Thuật Mạng với chủ đề: "Cybersecurity Career Road Map"


Ngày 09/10/2021, Trường Khoa học Máy (SCS) tính tổ chức buổi Workshop định hướng nghề nghiệp cho sinh viên với chủ đề: Cybersecurity Career Road Map

Xem thêm

Workshop định hướng nghề nghiệp cho sinh viên IT với chủ đề: "Road to Software Engineering"


Ngày 24/09/2021, Trường Khoa học Máy (SCS) tính tổ chức buổi Workshop định hướng nghề nghiệp cho sinh viên IT với chủ đề: "Road to Software Engineering" đồng hành cùng với SCS là Doanh nghiệp Công nghệ lớn "KMS Technology".

Xem thêm

CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH 2021-2022


Trường Khoa học Máy tính phát động Cuộ thi SInh viên Nghiên cứu Khoa học 2021-2022 Các đề tài có chuyên môn liên quan CNTT thuộc tất cả các ngành đào tạo trong Trường ĐH Duy Tân (CNPM, HTTT, Mạng và TTDL, BigData, Đồ họa, Game, ATTT,…). Tập trung vào giải quyết các vấn đề: Năng lượng, Y tế, Môi trường, Đối phó dịch bệnh, Tài chính, Thương mại, Giao...

Xem thêm

Cuộc thi "Awaken your Inner Fire 2020"


Cuộc thi đánh giá TƯ DUY quy mô lớn dành cho sinh viên IT được tổ chức bởi Sun* Inc. đã chính thức quay trở lại trong 2020.

Xem thêm

Hội thảo định hướng nghề nghiệp


Vào ngày 13/04/2018, Framgia Inc. hân hạnh mang đến các bạn sinh viên trường Đại học Duy Tân hội thảo định hướng nghề nghiệp mang tên: "DTU - LET THE JOURNEY BEGIN".

Xem thêm

Tham gia hội thảo tuyển dụng tại công ty Framgia


Thời gian: 8:00, Thứ 5 ngày 12/01/2017 Địa điểm: Phòng 414 Đại học Duy Tân, cơ sở 209 Phan Thanh, Thanh Khê, Đà Nẵng

Xem thêm