Giới thiệu

Trường Khoa học máy tính (KHMT) là sự hợp thành từ nhiều đơn vị đào tạo và nghiên cứu mà tiền thân là Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Duy Tân...

Chương trình Đào tạo

TUYỂN SINH

Tin tức

Giao lưu Văn hóa Nhật Bản - Tìm hiểu về Kiếm đạo và Điệu múa Awa odori

Tháng Tư 15, 2024
Văn hóa truyền thống từ đất nước mặt trời mọc luôn là những điều vô cùng thú vị thu hút sự quan tâm tìm hiểu của người dân khắp thể giới. Trong số đó,...

Công bố

 • Optimizing bidders selection of multi-round procurement problem in software project management using parallel max-min ant system algorithm - 2021,
  Phó Giáo Sư, Tiến SĩNHƯ GIA NGUYỄN
 • Pneumonia Detection Using CNN Through Chest X-Ray - 2021,
  Tiến SĩManjusha Pandey
 • System Performance Analysis for an Energy Harvesting IoT System Using a DF/AF UAV-Enabled Relay with Downlink NOMA under Nakagami-m Fading - 2021,
  Tiến SĩVĂN NHÂN VÕ
 • Memetic Optimization with Cryptographic Encryption for Secure Medical Data Transmission in IoT-based Distributed Systems - 2020,
  Thạc sĩChung Văn Lê
 • Detecting Lumbar implant and Diagnosing Scoliosis from Vietnamese X-Ray Imaging using the Pre-Trained API Models and Transfer Learning - 2020,
  Thạc sĩChung Văn Lê

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.