star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Công nghệ Phần mềm (nội địa, chuẩn CMU)

Kỹ Thuật Phần Mềm là ngành học có tiếng và sớm nhất tại Trường Đại học Duy Tân. Đặc biệt, ngành kỹ thuật phần mền đã đạt chuẩn kiểm định ABET. Phần lớn giảng viên được tập huấn tại Đại học Carnegie Mellon (CMU - Đại học hàng đầu Hoa kỳ về lĩnh vựa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Phần mềm). Chương trình đào tạo được chuyển giao từ Đại học Carnegie Mellon và liên tục được cập nhật.

Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm - Trường Khoa học Máy tính (Đại học Duy Tân)

 

Cơ hội Việc làm ngành Công nghệ Phần mềm

 • Chuyên viên kiểm thử phần mềm
 • Chuyên viên phát triển phần mềm 
 • Chuyên viên thu thập và xử lý yêu cầu, tư vấn giải pháp cho khách hàng
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế phần mềm
 • Chuyên viên quản lý sản phẩm phần mềm (Product Manager)
 • Chuyên viên triển khai phần mềm
 • Chuyên viên hỗ trợ phần mềm: an ninh, mạng, quản lý cấu hình, đảm bảo chất lượng (QA)
 • Chuyên viên quản lý, vận hành các hệ thống phần mềm của doanh nghiệp
 • Chuyên viên tư vấn tích hợp hệ thống
 • Chuyên viên tư vấn xây dựng hệ thống thông tin cho doanh nghiệp
 • Chuyên viên tư vấn, quản lý qui trình phát triển phần mềm
 • Tự xây dựng và làm chủ các công ty về phần mềm và dịch vụ phần mềm.