star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại học

Công nghệ Phần mềm (nội địa, chuẩn CMU)

Công nghệ Phần mềm (nội địa, chuẩn CMU)

Kỹ Thuật Phần Mềm là ngành học có tiếng và sớm nhất tại Trường Đại học Duy Tân. Đặc biệt, ngành kỹ thuật phần mền đã đạt chuẩn kiểm định ABET. Phần lớn...
Thiết kế Game & Multimedia

Thiết kế Game & Multimedia

Muốn trở thành một game designer giỏi thì cần phải rèn luyện nhiều yếu tố 1. Thiết kế game là gì? Thiết kế game là lên ý tưởng cho game bằng cách viết...
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Chương trình này nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học, ngành Mạng và Truyền thông dữ liệu. Mục đích của chương trình là cung cấp cho người học...
Kỹ thuật Mạng

Kỹ thuật Mạng

Nhóm ngành An toàn Thông tin với chuyên ngành Kỹ thuật Mạng, với mục tiêu đào tạo ra những chuyên viên quản trị hệ thống mạng, cung cấp khối lượng kiến...
An ninh mạng (chuẩn CMU)

An ninh mạng (chuẩn CMU)

Nhóm ngành An toàn Thông tin với chuyên ngành An ninh mạng (chuẩn CMU), với mục tiêu đào tạo ra những chuyên viên quản trị hệ thống mạng, cung cấp khối...
Khoa học Dữ liệu

Khoa học Dữ liệu

Khoa học dữ liệu là khoa học về việc quản trị và phân tích dữ liệu, trích xuất các giá trị từ dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động,...
Khoa học Máy tính

Khoa học Máy tính

Computer science - Khoa học máy tính, là ngành học cơ bản và đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho các bạn sinh viên có thể theo học hai ngành còn lại...
Trí Tuệ Nhân Tạo (HP - Chương trình Tài năng)

Trí Tuệ Nhân Tạo (HP - Chương trình Tài năng)

Trí tuệ Nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence  - viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Máy tính (Computer science). Ngành...
Big Data & Machine Learning (HP - Chương trình Tài năng)

Big Data & Machine Learning (HP - Chương trình Tài năng)

Tổng quan  Với số lượng người dùng Internet và truy cập Internet trên điện thoại di động ngày một tăng mạnh cùng với việc Việt Nam đang là đích ngắm...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (CHUẨN CMU)

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (CHUẨN CMU)

Tổng quan Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU là chuyên ngành học tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin, phân tích...