star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại học

Công nghệ Phần mềm

Kỹ Thuật Phần Mềm là ngành học có tiếng và sớm nhất tại Trường Đại học Duy Tân. Đặc biệt, ngành kỹ thuật phần mền đã đạt chuẩn kiểm định ABET. Phần lớn...

Thiết kế Game & Multimedia

Muốn trở thành một game designer giỏi thì cần phải rèn luyện nhiều yếu tố 1. Thiết kế game là gì? Thiết kế game là lên ý tưởng cho game bằng cách viết...

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Chương trình này nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học, ngành Kỹ thuật mạng máy tính. Mục đích chính của chương trình là cung cấp cho người học...

Kỹ thuật Mạng

Nhóm ngành An toàn Thông tin với chuyên ngành Kỹ thuật Mạng, với mục tiêu đào tạo ra những chuyên viên quản trị hệ thống mạng, cung cấp khối lượng kiến...

Khoa học Dữ liệu

Khoa học dữ liệu là khoa học về việc quản trị và phân tích dữ liệu, trích xuất các giá trị từ dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động,...

Khoa học Máy tính

Computer science - Khoa học máy tính, là ngành học cơ bản và đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho các bạn sinh viên có thể theo học hai ngành còn lại...

Trí Tuệ Nhân Tạo

Trí tuệ Nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence  - viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Máy tính (Computer science). Ngành...

Big Data & Machine Learning

Tổng quan  Với số lượng người dùng Internet và truy cập Internet trên điện thoại di động ngày một tăng mạnh cùng với việc Việt Nam đang là đích ngắm...