star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Trí Tuệ Nhân Tạo (HP - Chương trình Tài năng)

Trí tuệ Nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence  - viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Máy tính (Computer science). Ngành Trí tuệ Nhân tạo ra đời với mong muốn đào tạo nên những con người có thể lập trình và tạo ra những cỗ máy có khả năng học hỏi, tư duy và có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Điều này sẽ thúc đẩy khả năng xử lý thông tin và tự động hóa của tất cả các hệ thống có khả năng tính toán, mang đến sự hiệu quả trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, quản lý, sản xuất, dịch vụ, giải trí,…

ngành Trí tuệ Nhân tạo

Ngành Trí tuệ Nhân tạo đào tạo ở Đại học Duy Tân sẽ trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức chuyên sâu về Trí tuệ Nhân tạo

Thời gian đào tạo: 4 năm

Chương trình đào tạo

Ngành Trí tuệ Nhân tạo đào tạo ở Đại học Duy Tân sẽ trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức chuyên sâu về Trí tuệ Nhân tạo. Trong đó bao gồm: từ kiến thức nền vững chắc về Toán và Lập trình cho đến các giải thuật phức tạp của mảng Học máy (Machine Learning), …

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Duy Tân ngoài việc có thể cạnh tranh như một cử nhân về Công nghệ Thông tin còn có thể đảm nhiệm các vị trí như:

-        Kỹ sư phát triển ứng dụng AI,
-        Kỹ sư phát triển hệ thống tự động hóa, robot,
-        Chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo,
-        Kỹ sư dữ liệu,
-        Phân tích kinh doanh
-        Các vị trí tại công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp và khởi nghiệp giai đoạn đầu, viện nghiên cứu, công ty viễn thông, doanh nghiệp sản xuất.

Dự kiến về nhu cầu cử nhân, kĩ sư ngành AI năm 2020: toàn thế giới thiếu 900.000; Việt Nam thiếu 8.000-10.000.