star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa học Máy tính

Computer science - Khoa học máy tính, là ngành học cơ bản và đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho các bạn sinh viên có thể theo học hai ngành còn lại thuộc lĩnh vực công nghệ số, đó là: kỹ thuật máy tính và công nghệ thông tin. Chính vì vậy, nếu ngành khoa học chính là ngành sở hữu những kiến thức gốc rễ để các bạn sinh viên có thể tự tin hơn khi theo học các ngành học liên quan như đã kể trên.

Khoa học máy tính, là ngành học cơ bản và đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho các bạn sinh viên có thể theo học hai ngành còn lại thuộc lĩnh vực công nghệ số

Cụ thể hơn, sau khi các bạn sinh viên học kết thúc chương trình học của ngành này sẽ được trang bị “một bụng” kiến thức chuyên môn về ngành khoa học máy tính như: Hệ điều hành, xử lý thông tin dữ liệu, cấu trúc máy tính, thiết kế và phát triển các ứng dụng, trí tuệ nhân tạo, ngôn ngữ lập trình phần mềm và phần cứng, bảo mật và an toàn máy tính, nghiên cứu môi trường web,... Điều này các bạn cũng có thể thấy được những phần nào về tiềm năng của ngành nghề này trong tương lai và cũng minh chứng được lý do vì sao nó luôn được coi như nền tảng của những ngành liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật máy tính và công nghệ thông tin.

Các bạn cũng có thể chắc chắn rằng, đây chính là ngành học luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều người, đặc biệt là các trường đào tạo về kỹ thuật nói chung và công nghệ thông tin nói riêng.