star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Khoa học Máy tính

Mã ngành: 7480101

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Văn, Toán, Hóa

3. Văn, Toán, Ngoại Ngữ

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Khoa học Tự nhiên, Văn

2. Toán, Lý, Văn

3. Văn, Toán, Ngoại Ngữ

Chuyên ngành Khoa học Máy tính

07/01/2021
Ngành Khoa học Máy tính ở Đại Học Duy Tân tập trung vào việc đào tạo ra các nhân sự phát triển phần mềm và hệ thống chuyên nghiệp hay các nghiên cứu viên về thuật...

Khoa học Máy tính - Ngành học xu hướng trong tương lai

28/01/2021
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin với cuộc cách mạng 4.0 đã và ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống. Lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin đang có sức hút...