star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

An toàn Thông tin

Mã ngành: 7480202

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Văn, Toán, Ngoại Ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Văn, Toán, Ngoại Ngữ

4. Toán, Khoa học Tự nhiên, Văn

Học An toàn Thông tin từ những Chuyên gia của DTU năm 2021

02/02/2021
Hàng ngàn cuộc tấn công mạng Internet nhằm chiếm dụng thông tin của người dùng diễn ra hàng ngày ở khắp nơi đã khiến cho thế giới mạng trở nên bất ổn, thiếu an toàn....

Chuyên ngành Kỹ thuật Mạng Đại học Duy Tân đạt chuẩn ABET của Mỹ

27/01/2021
Chuyên ngành Kỹ thuật Mạng thuộc nhóm ngành An toàn Thông tin là lĩnh vực có nhiệm vụ bảo vệ các thông tin cá nhân và doanh nghiệp bằng cách phát hiện, ngăn chặn...

Cơ hội nghề nghiệp ngành Kỹ thuật Mạng

28/01/2021
Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ Kỹ thuật Mạng sẽ làm những công việc liên quan tới mạng máy tính như thiết kế website và điều hành. Tuy nhiên ngành này không chỉ đơn giản...