star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuyên ngành Kỹ thuật Mạng Đại học Duy Tân đạt chuẩn ABET của Mỹ


ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology (Tổ chức Kiểm định các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ), Mỹ đã chính thức công bố kết quả kiểm định, xác nhận chương trình đào tạo Kỹ thuật Mạng của Đại học (ĐH) Duy Tân đạt chuẩn ABET.

Chương trình này đã được công nhận đạt chuẩn Kiểm định Quốc tế ABET của Mỹ vào ngày 27/08/2019 dựa trên kết quả của chuyến thăm kiểm định ngày 28-30/10/2018. Theo đó, ĐH Duy Tân trở thành trường đại học thứ 2 của Việt Nam có các chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET, sau trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (2014), và là cơ sở giáo dục thứ 3 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định này nếu tính cả trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (2018). Duy Tân là trường đại học đầu tiên của Việt Nam có các chương trình về Kỹ thuật Mạng và Hệ thống Thông tin Quản lý đạt chuẩn kiểm định ABET. Trường cũng là đơn vị ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET.

Tổng quan Ngành

Chuyên ngành An toàn Thông tin đào tạo chuyên viên quản trị hệ thống mạng, cung cấp khối lượng kiến thức cần thiết và các kỹ năng thực hành để sinh viên có thể thiết kế và xây dựng các hệ thống mạng đạt tiêu chuẩn cao cho doanh nghiệp và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin. Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về công nghệ mới trong hệ thống máy tính, các thiết bị mạng hiện đại, các loại hệ thống mạng cũng như kỹ năng cần thiết trong thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống mạng. 

Với chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Mạng, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức về an ninh trong môi trường mạng

 

Thời gian Đào tạo

- Trình độ Đại học: 4 năm

- Trình độ Cao đẳng: 3 năm

Chương trình Đào tạo

- Kiến thức cơ sở

  •  Mạng máy tính
  •  Kiến trúc Máy tính
  •  Kỹ thuật Lập trình

- Kiến thức chung của ngành

  •  Bảo mật Thông tin
  •  Phân tích và Thiết kế mạng
  •  Lập trình

- Kiến thức chuyên sâu

  •  Lập trình Mạng máy tính
  •  Hệ điều hành
  •  An ninh mạng

Kỹ năng Nghề nghiệp

- Có khả năng lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì máy vi tính.

- Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về quản trị mạng, dịch vụ mạng, thực hành an ninh mạng, thiết kế mạng, mạng không dây… Có khả năng thiết kế (quy mô vừa và nhỏ) hệ thống mạng; phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc quản trị mạng, an ninh mạng, đường kết nối, lưu trữ cơ sở dữ liệu, hệ thống backup thông tin.

- Thiết kế, quản trị và vận hành website cho các doanh nghiệp Non - IT.

- Có khả năng phân tích độc lập và thực hiện các công việc liên quan đến mạng và truyền thông; có khả năng phát hiện các vấn đề, tình huống phát sinh trong quá trình làm việc, phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế để giải quyết. Có khả năng thiết lập các mục tiêu khả thi, lập kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

- Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc nhóm và làm việc trong một tổ chức; có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau.

Lợi thế của các chuyên ngành đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ

Cơ hội Việc làm chuyên ngành An toàn Thông tin

- Chuyên viên Quản trị mạng nói chung

- Chuyên viên An ninh mạng

- Chuyên viên pentest hệ thống Công nghệ Thông tin

- Chuyên viên Tư vấn & Thiết kế các hệ thống mạng và hệ thống An toàn Thông tin

- Giảng viên, nghiên cứu viên