star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Chuyên ngành: KỸ THUẬT MẠNG - Mã Chuyên ngành: 101

Chuyên ngành Kỹ thuật Mạng Đại học Duy Tân đạt chuẩn ABET của Mỹ

27/01/2021
Chuyên ngành Kỹ thuật Mạng thuộc nhóm ngành An toàn Thông tin là lĩnh vực có nhiệm vụ bảo vệ các thông tin cá nhân và doanh nghiệp bằng cách phát hiện, ngăn chặn...

Cơ hội nghề nghiệp ngành Kỹ thuật Mạng

28/01/2021
Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ Kỹ thuật Mạng sẽ làm những công việc liên quan tới mạng máy tính như thiết kế website và điều hành. Tuy nhiên ngành này không chỉ đơn giản...