star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (CHUẨN CMU)

Tổng quan Ngành

Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU là chuyên ngành học tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu, kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia Công nghệ Thông tin, cũng như biết cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.

Chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU

Thời gian Đào đạo: 4 năm

Chương trình Đào tạo 

Năm 2008, Đại học Duy Tân hợp tác với Đại học Carnegie Mellon - 1 trong 4 trường đại học mạnh nhất về Công nghệ Thông tin của Mỹ đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU tại trường. Sinh viên theo học chương trình đào tạo chất lượng cao này sẽ được học tập với đội ngũ giảng viên đã được đào tạo trực tiếp tại Đại học Carnegie Mellon về chuyên môn cũng như kỹ năng giảng dạy. Ngoài ra, Đại học Duy Tân còn mời các giáo sư nổi tiếng tại Đại học Carnegie Mellon đến giảng dạy cho sinh viên ở một số môn chuyên ngành. Sinh viên của chương trình này sẽ được tiếp cận với những tài liệu và phương pháp đào tạo tin học hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Kết thúc khóa học, sinh viên được nhận từ 18 đến 22 chứng chỉ hoàn tất môn học có giá trị quốc tế của Đại học Carnegie Mellon. Sinh viên năm 1 và 2 trong chương trình có thể chuyển sang học tiếp Cử nhân Công nghệ Thông tin ở Seattle University hoặc học Thạc sĩ Công nghệ Thông tin ở Carnegie Mellon. Có thể nói việc hợp tác với Đại học Carnegie Mellon đã đánh dấu một bước ngoặc lớn trong tiến trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế tại Đại học Duy Tân.

Kỹ năng Nghề nghiệp

- Có kỹ năng “mềm”

- Có am hiểu dịch vụ Công nghệ Thông tin 

- Hiểu cách mà Công nghệ Thông tin tác động lên doanh nghiệp và giá trị của Công nghệ Thông tin để giúp doanh nghiệp làm tăng lợi nhuận

- Lựa chọn công nghệ tốt nhất cho doanh nghiệp

Cơ hội Nghề nghiệp

- Phân tích viên hệ thống tài chính

- Phân tích viên công nghệ thông tin

- Phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp

- Phân tích nghiệp vụ hệ thống

- Phân tích hỗ trợ phục vụ khách hàng

- Phân tích dữ liệu

- Phân tích quản lý doanh thu

- Phân tích rủi ro

- Thiết kế giao diện

- Quản trị dự án

- Kiểm thử phần mềm

- Cố vấn công nghệ thông tin

- Cố vấn kỹ thuật

- Chuyên gia hỗ trợ khách hàng