star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH 2021-2022


 1. Chủ đề dự thi
  • Các đề tài có chuyên môn liên quan CNTT thuộc tất cả các ngành đào tạo trong Trường ĐH Duy Tân (CNPM, HTTT, Mạng và TTDL, BigData, Đồ họa, Game, ATTT,…).
  • Tập trung vào giải quyết các vấn đề:·
   • Năng lượng, Y tế, Môi trường, Đối phó dịch bệnh, Tài chính, Thương mại, Giao thông, Truyền thông, Bảo mật dữ liệu và An toàn thông tin, …
   •  Các nghiệp vụ liên quan dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn.
   • Game và Multimedia
   • Khuyến khích nhưng không bắt buộc: Các đề tài ứng dụng các hướng nghiên cứu đang thịnh hành như Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (supervised, unsupervised, semi-supervised, reinforcement learning), Blockchain, … và các đề tài có tính liên ngành
 2. Đối tượng dự thi
  • Sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Duy Tân và sinh viên các khối ngành khác có nhu cầu tham dự. Đề tài được thực hiện cá nhân hoặc nhóm.
  • Khuyến khích kết hợp giữa sinh viên ngành CNTT với sinh viên khối ngành khác thực hiện các đề tài liên ngành
 3. Hình thức thi và sản phẩm dự thi: Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở 3 dạng sản phẩm
  • Báo cáo nghiệm thu đề tài theo mẫu của Đại học Duy Tân
  • Báo cáo kết quả đề tài viết theo định dạng tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Duy Tân
  • Sản phầm kèm theo (phần mềm, mã nguồn phần mềm, phần cứng (nếu có) …)
 4. Thời gian
  • Đăng ký: Tháng 9/2021
  • Kết thúc nghiên cứu: nộp sản phẩm vào trước tháng 3/2022.
  • Tổ chức chấm thi: tháng 04/2022
 5. Cơ cấu giải thưởng
  • 1 Giải nhất trị giá 7.000.000 đồng
  • 2 Giải nhì trị giá  4.000.000 đồng
  • 3 Giải ba trị giá 2.000.000 đồng
  • 5 giải khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng
  • Ngoài ra, các giải thưởng kèm theo quà tăng hiện vật của các Doanh nghiệp tài trợ
 6. Đơn vị đồng hành và tài trợ
  • Sở TTTT Đà Nẵng, KMS Technology, FPT Software, Gear Inc.

** Để biết thêm chi tiết, liên hệ: TS. Đặng Việt Hùng, email: dangviethung@duytan.edu.vn