star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa học Dữ liệu

Mã ngành: 7480109; Mã Chuyên ngành: 135

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Văn, Toán, Hóa

4. Văn, Toán, Ngoại Ngữ

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Khoa học Tự nhiên, Văn

3. Toán, Lý, Văn

4. Văn, Toán, Ngoại Ngữ

Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu

09/01/2021
Khoa học dữ liệu (KHDL) là khoa học về việc quản trị và phân tích dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động. KHDL...

Học ngành Khoa học Dữ liệu ra trường làm việc gì? làm ở đâu?

29/01/2021
Khoa học Dữ liệu đang là một trong những ngành học xu hướng trong nhóm ngành công nghệ thông tin. Ngành học này thu hút thí sinh bởi sự mới mẻ và cơ hội việc làm...

Ngành Khoa học dữ liệu xét tuyển những môn nào?

02/02/2021
Tại DTU, trong nhóm ngành Công nghệ thông tin thì Khoa học Dữ liệu là một "làn gió mới" rất đáng quan tâm. Trước thềm tuyển sinh đại học, nhiều thí sinh đã và đang...