star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Chuyên ngành: BIG DATA & MACHINE LEARNING - Mã Chuyên ngành: 115(HP)

Học ngành Big Data & Machine Learning cần những kỹ năng gì?

01/07/2022
Đứng trước nguồn dữ liệu khổng lồ, phức tạp và hoàn toàn ở trạng thái “thô”, các tổ chức, doanh nghiệp “ráo riết” tìm đến những kỹ sư làm việc trong ngành Big Data...

Cơ hội nghề nghiệp ngành Big Data & Machine Learning

28/01/2021
Ngành Big data & machine learning chính là ngành học giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Có thể nói, Big Data chính là “cơn gió lạ” mang đến cho các tổ chức và cá nhân...

Chuyên ngành học mới Big Data & Machine Learning

28/01/2021
Năm 2018, Đại học Duy Tân mở ngành học mới - Big Data & Machine Learning đón đúng thời điểm khi nhu cầu về nguồn nhân lực cũng như đãi ngộ cho nhân viên làm việc...