star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  - Mã Chuyên ngành: 102

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển...

Chương trình Công nghệ Phần mềm của Đại học Duy Tân đạt chuẩn kiểm định ABET

24/06/2022
ABET-Accreditation Board for Engineering and Technology (Hội đồng Kiểm định các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ), Mỹ đã công bố kết quả kiểm định chương...

Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

11/12/2020
Ngành công nghệ phần mềm là một trong những ngành có chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên khung chương trình của trường ĐH Carnegie Mellon (CMU) – nằm trong...

Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm học những gì? Ra trường làm gì?

27/01/2021
Chắc hẳn không ít các bạn thí sinh sẽ nghĩ Công nghệ Phần mềm và Công nghệ Thông tin chính là một. Nhưng điều này chỉ đúng một phần thôi, vì Công nghệ Phần mềm chỉ...