star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Chuyên ngành: THIẾT KẾ GAMES & MULTIMEDIA - Mã Chuyên ngành: 120

Công Nghệ Thực Tế Ảo – VR Là Gì?

27/01/2021
Thực tế ảo là công nghệ giúp con người có thể “cảm nhận” không gian mô phỏng một cách chân thực hơn nhờ vào một loại kính nhìn 3 chiều. Môi trường 3D ảo này được...

Chuyên ngành Thiết kế Game & Multimedia

07/01/2021
Thiết kế game khác với lập trình ở chỗ là nó đòi hỏi tính sáng tạo và bao quát hơn lập trình. ĐH Duy Tân được biết đến là một trong những đại học đầu tư lớn vào...

Nghề Thiết kế Game (Game Design) là gì?

27/01/2021
Game design – Thiết kế game được hiểu đơn giản nhất là lên những ý tưởng cho game bao gồm viết những bản mô tả về game. Nghề này đòi hỏi người thực hiện phải có...